Czym jest opłata reprograficzna?


2015-02-06

Skoro już napisaliśmy o akcji „Nie płace za pałace” przydałby się wpis, który krótko acz treściwie opisuje czym tak naprawdę jest opłata reprograficzna. A więc oto on, zapraszamy do lektury!

 

Opłata reprograficzna jest to opłata doliczana do ceny urządzeń i nośników służących do kopiowania czyli np. nagrywarki, kopiarki, skanery, czyste płyty DVD itp.). W Polsce opłata ta oscyluje w granicy od 1 do 3 procent ceny określonego sprzętu. Sama opłata wnoszona jest na rzecz organizacji jak OZZ, STOART przez producentów oraz importerów.

 

Sensem opłaty reprograficznej jest swoistą rekompensatą dla twórców za dozwolone przez prawo kopiowanie utworów muzycznych i filmowych na własny użytek. Oczywiście nie jest w pełni 'fair’ ponieważ nie wszyscy stosują takie praktyki, jednak wszyscy są obciążeni kosztami za utracone domniemane korzyści artystów.

Czym jest opłata reprograficzna?

W polskim prawie kwestię opłat reprograficznych reguluje art 20. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz rozporządzenie ministra kultury z dnia 2 czerwca 2003 roku. Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT wielokrotnie interweniowała domagając się zmian prawa odnośnie bardziej szczegółowego ustalania roli importerów oraz zasad naliczania opłat, jednak bezskutecznie.

 

„Podstawą do ustanawiania opłat reprograficznych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej jest dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, w szczególności zaś przepis art. 5 ust. 2 lit b).

 

Mimo istnienia powyższej dyrektywy poziom harmonizacji przepisów w zakresie opłat reprograficznych na terytorium Unii Europejskiej jest nadal niezadowalający, co powoduje liczne problemy. Niektóre ze sporów na tle opłat reprograficznych znalazły finał przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który orzekał jak należy interpretować przepisy dyrektywy 2001/29 (WE) w zakresie „godziwej rekompensaty”.”

 

 

źródła: Wikipedia, własne materiały, OZZ, dobreprogramy.pl

Kontakt

Zamówienia
Oferta handlowa

Krzysztof

tel. 8888 999 00

 

Pomoc techniczna

Marek

tel. 88 152 66 00

 

Faktury

Biuro

tel. 662 07 17 08

 

Siedziba

Publicmusic

ul. Grota-Roweckiego 8A lok. 104, 95-200 Pabianice

NIP: 7312015943

adres email: info@publicmusic.pl