Czym jest ZPAV? – omiń opłaty


2015-03-17

W tym artykule pragniemy przekazać garść informacji o polskim stowarzyszeniu producentów fonogramów i wideogramów, którego przewodniczącym jest Andrzej Puczyński. ZPAV, bo o nim tutaj mowa, to Związek Producentów Audio-Video, którego celem jest przede wszystkim zwalczanie piractwa fonograficznego. Wraz z innymi organizacjami tego typu, takimi jak ZAIKS, o którym już wcześniej pisaliśmy, oraz STOART, stowarzyszenie to pobiera opłaty za publiczne odtwarzanie muzyki.

 

ZPAV powstało dość niedawno, bo w 1991 roku, jako wspólna inicjatywa dziennikarzy, muzyków i producentów muzycznych. Tak jak już wspomnieliśmy, organizacja ta zajmuje się reprezentowaniem producentów muzycznych oraz zwalczaniem praktyk piractwa fonograficznego dzięki umowom partnerskim z tłoczniami nośników optycznych. Przez to również zajmuje się pobieraniem opłat m.in. za odtwarzanie utworów posiadających prawa autorskie.

Czym jest ZPAV? – omiń opłaty

To właśnie ZPAV przyznaje certyfikaty sprzedaży, czyli tzw. złote, platynowe i diamentowe płyty dla najlepiej sprzedających się płyt muzycznych w Polsce. W 1995 roku wydano stowarzyszeniu zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami pokrewnymi do fonogramów i wideogramów, w tym pobierania opłat na następujących polach eksploatacji:

  • zwielokrotnianie określoną techniką,
  • wprowadzenie do obrotu,
  • najem oraz użyczenie egzemplarzy,
  • odtwarzanie,
  • reemitowanie,
  • publiczne udostępnianie fonogramu lub wideogramu.

Warto nadmienić, że ZPAV publikuje od 2000 roku co tydzień tzw. OLiS, czyli Oficjalną Listę Sprzedaży. Lista ta wskazuje najlepiej sprzedające się albumy muzyczne w Polsce, a dane pobierane są od niektórych internetowych oraz stacjonarnych sklepów sieciowych. Dodatkowo organizacja prowadzi listy Airplay, które ujawniają najczęściej odtwarzane utwory w stacjach radiowych.

Opłaty ZPAV są sporym utrudnieniem dla wszystkich, którzy chcieliby w swoich lokalach odtwarzać publicznie muzykę. Jako rozwiązanie proponujemy nasze radio internetowe – zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i odtwarzania muzyki bez zbędnych opłat!